KS-EWD

Aktualizacja programu przez internet, import licencji, komunikacja z OSOZ, odbiór komunikatów...
Wszystko to jest możliwe dzięki KS-EWD

  • Inauguracja
  • Aktualizacja programu KS-PPS
  • Import licencji
  • Komunikacja z OSOZ

    Uwaga! W tym miejscu opisujemy tylko funkcjonalność EWD w programie PPS.
    Po więcej informacji na temat Elektronicznej Wymiany Danych odsyłamy na stronę
    System komunikacji KS-EWD