.
OSOZ Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

START
O NAS
KONTAKT

FARMACJA
MEDYCYNA
ZA DARMO

FISKALNE
SERWIS
PLIKI

POCZTA
REJESTR
HELPDESK

Rozwiązania dla medycyny

KS-MEDIS System Obsługi Szpitala

MEDIS to przede wszystkim Ruch Chorych, a więc narzędzie informatyczne, które rejestruje wszystko co dzieje się z pacjentem od Izby Przyjęć, przez Oddziały i Blok Operacyjny, aż do wypisu. Dzięki charakterystycznej dla produktów Kamsoft modułowej budowie istnieje możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb każdego szpitala. Integracja części medycznej z administracyjną pozwala Klientom w prosty sposób stworzyć w swoim szpitalu jednolity zintegrowany system zarządzania obejmujący swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności.

KS-MEDIS działa tylko na pełnej wersji bazy Oracle. Minimalnie może to być Oracle SEO. Szpitale, które będą wymagały gwarancji nieprzerwanej pracy, powinny rozważyć zakup dwóch serwerów, w celu postawienia serwera zapasowego (2 licencje Oracle SEO), lub klastra (2 licencje Oracle SE).

Oferta KS-MEDIS:
Lp.OpcjaOpis
0ADT NFZ LiteTańsza, specjalna wersja systemu KS-MEDIS. Umożliwia minimalnym kosztem informatyzację szpitala w obszarze Izby Przyjęć i oczywiście rozliczeń z NFZ. Za dopłatą różnicy w cenie, istnieje możliwość migracji do pełnej wersji ruchu chorych.
1Izba PrzyjęćWsparcie procesów związanych z przyjęciem pacjenta do szpitala. Główne obszary zastosowania modułu Izba Przyjęć:
 • wprowadzenie i przechowywanie danych pacjenta,
 • rejestracja pacjenta,
 • ewidencjonowanie danych zlecenia (skierowania),
 • rejestracja odmowy przyjęcia do szpitala,
 • ewidencja osób oczekujących na przyjęcie,
 • przyjęcie pacjenta do szpitala,
 • śledzenie ruchu pacjenta oraz jego statusu w systemie,
 • monitorowanie stanu zajętości łóżek na oddziałach,
 • generowanie i wydruk wymaganych dokumentów,
 • rejestracja świadczeń udzielonych dla pacjentów przez izbę bez przyjmowania do szpitala,
 • przeglądanie i generowanie wpisów do ksiąg: główna, oddziałowe, oczekujących, odmów, przepustek, zgonów,
 • rejestracja zleceń na transport.
 • 2Ruch chorychProwadzenie dokumentacji medycznej w procesie leczenia na odziałach szpitalnych. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących:
 • rozpoznanych chorób,
 • przepisywanych leków,
 • wykonanych zabiegów i procedur,
 • pobytu na oddziałach,
 • zleceń na dietę,
 • zleceń laboratoryjnych
 • zleceń na badania diagnostyczne, konsultacje,
 • obserwacji i wywiadów.
 • Do pracy na oddziałach wykorzystywana jest księga oddziałowa. Przy wypisie pacjenta generowana jest dokumentacja medyczna, na bazie wszystkich dokonanych wcześniej u tego pacjenta wpisów.
  3Blok operacyjnyOrganizacja pracy bloku operacyjnego. Zadania modułu:
 • Definicja zasobów, zespołów operacyjnych,
 • Prowadzenie terminarza zabiegów,
 • Przyjmowanie i zatwierdzanie, bądź odmowa zleceń na zabiegi przesłane z oddziałów,
 • Prowadzenie księgi bloku operacyjnego,
 • Rejestracja wykonanych zabiegów operacyjnych,
 • Prowadzenie sali wybudzeń.
 • 4Gruper JGPDziałanie JGP w KS-MEDIS Jednorodne Grupy Pacjentów w głównej mierze wyznaczane są na podstawie:
 • Parametrów hospitalizacji,
 • Czasu trwania hospitalizacji (musi być wypis ze szpitala),
 • Czasu trwania pobytów na oddziałach i miejsca wykonywania podpiętego do oddziału,
 • Zarejestrowanych procedur ICD9,
 • Zarejestrowanych rozpoznań ICD10,
 • Wieku i płci pacjenta.
 • 5Kalkulator JGPZawiera wbudowany algorytm grupera JGP. Umożliwia wyznaczenie grupy dla danej hospitalizacji, bez konieczności eksportu fazy "0" i bez konieczności wprowadzania danych hospitalizacji w zewnętrznych gruperach.
  6ZleceniaMożliwość zlecania na danym stanowisku do innych lokalnych systemów (Diagnostyki, Laboratorium, Apteki Szpitalnej).
  7Gospodarka żywieniowaDefiniowanie diet, jadłospisów, pokarmów. Zarządzanie wydawaniem i kosztami posiłków.
  8Transport medycznyModuł zarządzania zleceniami na transport medyczny (uruchamia funkcje zleceń na transport z izby przyjęć i oddziału).
  9Szpitalny Oddział RatunkowySpecjalny moduł oddziału dedykowany dla SOR.
  10Zakażenia SzpitalneProjekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi opracowany przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz firmę KAMSOFT. Podstawowe moduły systemu:
 • REJESTRACJA I STATYSTYKA służy do prowadzenia Centralnego Rejestru Zakażeń Szpitalnych, kart zakażeń dla poszczególnych przypadków oraz opracowywania statystyk (do analiz epidemiologicznych) zgodnie z zaleceniami PTZS,
 • ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA umożliwia rejestrację wyników oraz opracowywanie statystyk z badań. Przykład: pełna analiza mikrobiologiczna czynników etiologicznych wraz z podziałem na zakażenia szpitalne, pozaszpitalne i nosicielstwo,
 • DOCHODZENIE EPIDEMIO-LOGICZNE pozwala analizować dane i porównywać wyniki na potrzeby prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego (w tym również wyniki z badań środowiskowych),
 • ODDZIAŁ OIOM wspomaga nadzór epidemiologiczny sprawowany nad pacjentami oddziału intensywnej terapii,
 • ODDZIAŁ NEONATOLOGIA wspomaga nadzór epidemiologiczny sprawowany nad pacjentami oddziału intensywnej terapii noworodków.
 • 11Koszty bezpośrednieDefiniowanie i analiza kosztów w oparciu o normatywy.
  12Koszty rzeczywisteRozszerzenie dla modułów Izba Przyjęć, Oddziały i Blok Operacyjny o możliwość wprowadzania kosztów rzeczywistych.
  13Administrator SystemuStanowisko specjalne z dostępem do wszystkich modułów zakupionych w licencji. Przeznaczenie do zarządzania systemem.
  14MagazynOpcjonalny podsystem magazynowy. Umożliwia zakupy i sprzedaż towarów. Alternatywnie, jeżeli nie ma sprzedaży towarów, magazynem medycznym może być podsystem apteki szpitalnej.
  15Kadry, płaceIntegracja systemu kadrowo-płacowego z ruchem chorych, pozwala w sposób automatyczny naliczać wynagrodzenia na podstawie rzeczywistych zdarzeń zarejestrowanych w systemie medycznym. Produkt zawiera moduł Rejestrator Czasu Pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia.
  16KsięgowośćKS-FKW to nowoczesny, kompleksowy program finansowo-księgowy pracujący w środowisku Windows. Współpracuje z innymi systemami produkowanymi przez Kamsoft, pozwalając na automatyczne przenoszenie dokumentów pomiędzy nimi, co eliminuje możliwość wystąpienia błędów.
  17Środki trwałeSystem ewidencji środków trwałych pracujący w środowisku Windows, stworzony ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z KS-FKW, co daje możliwość przesyłania odpisów z rozbiciem na ośrodki kosztów.
  18Apteka szpitalnaIntegracja z apteką szpitalną przekazuje automatycznie zlecenia na farmakoterapię z oddziałów do apteczek oddziałowych, lub apteki centralnej. W systemie medycznym widoczna jest informacja zwrotna o podaniu leku. Lekarz wpisujący zlecenie ma podgląd dostępności leków.
  19LaboratoriumKomunikacja elektroniczna z laboratorium umożliwia przekazanie zleceń na badania w formie elektronicznej, ale co ważniejsze, wyniki badania są dostępne w dokumentacji medycznej pacjenta natychmiast po ich zatwierdzeniu w laboratorium. Rozwiązanie Kamsoft dla laboratorium KS-SOLAB stanowi rozszerzenie systemu MEDIS. Rozwiązania firm trzecich mogą przesyłać dane za pomocą protokołu HL7.
  20DiagnostykaW rozwiązaniu Kamsoft do obsługi diagnostyki używany jest podsystem ambulatoryjny KS-SOMED, który zawiera odpowiednie funkcje. Naturalnie wyniki zleconych badań diagnostycznych w sposób automatyczny trafiają do dokumentacji medycznej pacjenta. Podsystem ambulatoryjny używany jest również do fakturowania usług komercyjnych.

  KS-MEDIS  Ostatnia aktualizacja 2016.03.18